Frågor och svar

March 26, 2012

Här kan du läsa svar på några av de frågor vi fått om projektet Bo i Himmeta-Bro. Har du en själv en fråga du inte hittar svaret på, hör gärna av dig till oss via mail: bo@himmeta.se

Fråga: Representerar ni någon speciell firma eller mäklare?

Svar: Nej, projektet Bo i Himmeta-Bro har en ideell uppdragsgivare (Himmeta-Bro bygderåd) som har som målsättning att öka inflyttningen av nya familjer till vår fina bygd. Vi är inte bundna till något företag.

Fråga: Varifrån kommer de tomter som finns med på hemsidan?

Svar: Lokala markägare som vi har kontaktat eller som har kontaktat oss. Vi har sedan hjälp markägarna att förplanera och granska tomterna och presentera dem på webben.

Fråga: Finns det en mäklare som säljer tomterna eller köper man av en privatperson?

Svar: Ibland är det en mäklare inkopplad redan, ibland inte. Du hittar information om säljaren och eventuell mäklare i samband med informationen om varje tomt.

Fråga: Vad innebär det att tomterna är förplanerade?

Svar: Vår projektledare har gjort en preliminär plan där hon kontrollerat att det är möjligt att bygga på marken, att det inte finns fornfynd eller naturskyddad mark på platsen, var det finns möjlighet att anlägga vägar och avloppsbäddar osv. Planerna har sedan kontrollerats av tjänsteman på stadsarkitektkontoret i kommunen. Om du som köpare bestämmer dig för att ansöka om först förhandsprövning och sedan bygglov på platsen, så vet du att det inte finns några hinder för detta från början. Projektet har hjälpt dig en bit på vägen, helt enkelt.

Fråga: Exakt vad kan projektet hjälpa mig som köpare med?

Svar: Vi förplanerar tomterna, visar dig alla tomterna, förmedlar kontakter med markägarna och kan också ge rundturer i bygden. Du kan också få information om lokala skolor, företag och arbetsgivare från oss.

Fråga: Får projektet betalt om jag köper en tomt genom det?

Svar: Nej. Projektet har fasta inkomster och utgifter. Inkomsterna kommer ifrån Leader Västra Mälardalens landsbygdsstöd och från enskilda personers och företagares ideella arbetstid.

Fråga: Är alla som medverkar i projektet bosatta i bygden?

Svar: Ja.

Fråga: Kan jag delta i en visning fast jag inte riktigt vet om jag vill köpa något?

Svar: Ja, du är välkommen på visning. Det finns inga köpkrav.

Fråga: Hur bokar jag en visning?

Svar: Maila oss på bo@himmeta.se eller ring på 021-490 50 11

Comments are closed.

Kontakt

bo@himmeta.se
021-490 50 11

Marknadsföring och web:
Åsa Lundqvist, LiLmedia
070-721 36 59
asa@lilmedia.se