Provläs Boken om Himmeta

Det centrala Himmeta är en del av Mälardalens slättland. Slätten breder ut sig från Sorby och Viby i söder och slutar i en kil i Körtinge i norra Himmeta. Hela bygden är ett lågland, där landsvägsbron över Långbrobäcken ligger endast 15 meter över havet. Kyrkan uppe på Sticklingeåsen ligger 31.5 meter över havet. Runt slätten ligger bebyggelsen utspridd i de olika byarna: i väst och sydväst Danby, Berge, Tveta, Torp, Oppeby, Släta och Nordväg. I nordväst Berga och Staffansbo. I norr ligger Körtinge och Gässlinge. I öster Laggby och Sticklinge och i söder Valla. Förr sade man skämtsamt så här om de olika byarna:

I Tveta börjar dom vakna. I Torp, där sover dom än.
I Danby läser dom lagen. I Berga dom kan inte den.
I Oppeby går dom på roten. I Släta där slipper dom in.
I Nordväg har dom en piga, som inte vill ligga på vind.
I Berga börjar dom härva. I Staffansbo nystar dom garn.
Körtingegummorna gråter, för dom inte får gifta bort sina barn.
I Gässlinge ror dom i båtar. I Prästgår´n dom läser i bok.
I Laggby slåss dom med påkar för att dom inte får arbete gjort.
Och i Väg, där spelar dom kort.

I Sticklinge och Valla är dom läsare, alla.

(Ur kapitlet: Sägner och folktro)

Det finns också en hel del historier om kloka gubbar i socknen. På mitten av 1800-talet hade en ko blivit sjuk i en gård i Tveta. Mannen i gården åkte för att hämta Troll-Kalle, Karl Söderberg som bodde i Salsta i Bro socken. När mannen kom hem till Troll-Kalle så överlämnade han lite brännvin. Det hällde Troll-Kalle genast i ett glas som han såg länge ner i. Därefter kunde Troll-Kalle berätta vad som fanns hemma i mannens ladugård i detalj. Han beskrev kornas utseende, en kalv som var krusig och rar. Allt stämde. Sedan följde Troll-Kalle med till Tveta för att se på ladugården. Väl där, bad Troll-Kalle att få låna en dymlingsborr. Med den borrade han ett hål i tröskeln, där han stoppade ner en påse som innehöll olika saker. Besvärjelser lästes och hålet pluggades igen. Slutligen strök Troll-Kalle kors med tjära över alla dörrar och fönster på ladugården och därefter skjutsade gårdsägaren hem honom. På vägen mötte de en gumma, och det sades att det var hon som satt sjukdomen på kon. Kon ifråga blev frisk och sedan blev aldrig mer någon ko sjuk i den gården.

Två systrar från Danby, Anna och Majken Larsson har berättat en liknande historia om hur Troll-Kalle kom till deras hem Löten för att bota sjuka kreatur. Även vid det här besöket hade Troll-Kalle borrat ner något i tröskeln och strukit tjärkors. Då man senare undersökte hålet i tröskeln hittade man en rad illaluktande saker som orsten, dyvelsträck och vitlök. Det fyndet kan man idag se på Västmanlands Läns Museum.

Hela boken om Himmeta med 162 sidor text och 200 bilder finns att köpa för 275:-

Beställ via mail: bo@himmeta.se, läs på Köpings stadsbibliotek eller köp i den lokala bokhandeln.

Comments are closed.

Kontakt

bo@himmeta.se
021-490 50 11

Marknadsföring och web:
Åsa Lundqvist, LiLmedia
070-721 36 59
asa@lilmedia.se