Om projektet

December 6, 2011
By admin
Om projektet

Projektet “Bo i Himmeta-Bro” har kommit till på initiativ av Himmeta-Bro bygderåd. Avsikten med projektet är att stimulera utflyttningen till vårt landsbygdsområde och det är finansierat av tre parter: Jordbruksverket/Leader, Himmeta-Bro Bygderåd och Köpings kommun. En stor del av arbetet sker också på ideell basis. Projektet leds av en grupp tillsatt av bygderådet. Projektet...
Read more »

Uppdatering av kataloger

August 17, 2011
By admin
Uppdatering av kataloger

Vi vill göra våra besökare uppmärksamma på följande ändringar i katalogen för 2011: Tomterna BiHB 01 a-e och tomterna BiHB 02 a-c har sålts till ny ägare. Lantbruksfastigheten BiHB 04 (Valla) är såld till ny ägare.
Read more »

Kontakt

bo@himmeta.se
021-490 50 11

Marknadsföring och web:
Åsa Lundqvist, LiLmedia
070-721 36 59
asa@lilmedia.se